петък, 8 юли 2016 г.

БЖЕЖИНСКИ, СРЕЩАТА НА ВЪРХА ВЪВ ВАРШАВА И ЕДИН ЕКСПЕРТ В МО....„На най-важния театър на военните действия на земното кълбо – Евразия – в определен момент може да се зароди потенциално съперничество с Америка. Ето защо вниманието трябва да се съсредоточи върху ключовите действащи лица и правилна оценка на театъра на действие като отправна точка за формулиране на геостратегията на САЩ в аспект на перспективното ръководство на геополитическите интереси на Съединените щати в Евразия. За целта е необходимо да се предприемат две основни стъпки
• първата – да се изяснят динамичните, от геостратегическа гледна точка евразийски държави, които имат силата и са способни да предизвикат промени в международното разпределение на силите и да се разгадаят главните външнополитически цели на политическите им елити, а и възможните последствия от стремежа им да постигнат тези цели; точно да бъдат посочени важните, от геостретегическа гледна точка, държави чието разположение и/или съществуване могат да катализират по-активни геостратегически действащи лица или да катализират формиране на съответните условия в региона и
• втората – да се дефинира конкретна политика на САЩ, за да се компенсира и/или контролира казаното по-горе с цел съхранение и в бъдеще на жизнените интереси на Съединените щати, както и да се изготви по-обширна геостратегическа концепция, която да установи взаимна връзка между конкретният политически курс на САЩ в глобален мащаб
Накратко казано за САЩ евразийската стратегия включва целенасочено ръководство на динамичните от геостратегическа гледна точка държави и внимателно отношение с държавите, катализатори в геополитически план, съблюдавайки два равностойни интереса на Америка: В БЛИЗКА ПЕРСПЕКТИВА – ЗАПАЗВАНЕ НА НАШАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГЛОБАЛНА ВЛАСТ, а в далечна перспектива – ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ТАЗИ ВЛАСТ В ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЩО СЕ ГЛОБАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. С терминологията от някогашните жестоки времена на империите, трите големи имперски принципа на геостратегията са: ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ ВАСАЛИТЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТЕНО, ТЯХНАТА ЗАВИСИМОСТ ПО ВЪПРОСА ЗА СИГУРНОСТТА ИМ ДА СЕ ЗАПАЗИ, ВАСАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ ТАКА ДА СЕ ТРЕТИРАТ, ЧЕ ДА СА ХРИСИМИ И ДА НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА НА ВАРВАРСКИТЕ НАРОДИ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ.”
Збигнев БЖЕЖИНСКИ, цитира се по „Великая шахматная доска”(Господство Америки и его геостратегические инициативы), М., Междунар. отношения, 1998, ISBN 5-7133-0967-3, стр. 23 (превод – мой)
При този цинизъм на евреина, е излишно да коментира дали е казал, че „новият световен ред, доминиран от САЩ, се създава против Русия, за сметка на Русия и върху развалините на Русия!"
А към високо образованият г-н Михаил Найденов* - държавен експерт в дирекция “Отбранителна политика“ на Министерството на отбраната от 2001 г. имам само един въпрос:
- Господине, България чий "Троянски кон" е във Варшава - на Путин или на "Козяк". А може би трябва да попитам, Вие чии интереси защитавате?
И да му кажа, че за да прави ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗКАЗВАНИЯ е необходимо да напусне заеманата длъжност!
И тогава да си плямпа това, което му хрумне!
АНАДЪНМУ, г-н политически Çapkin erkek 


*-на снимката


Няма коментари:

Публикуване на коментар