вторник, 19 май 2015 г.

СПОМЕНИ ЗА ЕДНО УЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ.....От медиите научих, че днес (19.05.2015 г.), под ръководството на г-жа Румяна Бъчварова започва двудневно мащабно национално учение "Защита 2015". Pan.bg е единствената агенция, която дава сравнително подробни данни за темата и други подробности от учението. За какво иде реч. Според сценария на входа на железопътен тунел „Гълъбец”, откъм с. Долно Камарци, става тежка железопътна катастрофа. Железопътният състав дерайлира на входа на тунела, като част от него включително локомотивът навлиза в тунела, а вагони и цистерни с опасни химикали дерайлират отвън. В тунела избухва пожар, има теч на опасно химически вещества от цистерните, химическо заразяване на близките населени места, екологична катастрофа в района, десетки загуби сред населението. Толкова по сценария.
Илюстрацията е от публикацията за учението на CROSS.BG

Сериозен е и съставът на участващите:


 • Национален щаб с междуведомствени експертна и информационна групи; ведомствените щабове за защита при бедствия на различните министерства и ведомства;
 • Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на Софийска област;
 • Общински щабове за изпълнение на плана за защита при бедствия на общините в района на планираното учение;
 • Сили от Единната спасителна система;
 • Експерти по реагиране при бедствия и за ликвидиране последствията от химическо заразяване от Министерството на отбраната.


Това съобщение ме върна със седем години назад във времето. Спомних си за обявеното като мащабно учение на Министерството на здравеопазването „Струма 2008”. Неговата цел на също бе „мащабно” формулирана, цитирам: „съществен етап от подготовката на медицинските и спасителни сили и средства, органите за управление от участващите министерства, ведомства и НПО,  областните и общински администрации от района на югозападна България за реагиране при ликвидиране на последствията от терористични актове (бедствия) по транспортната инфраструктура  в район, трудно достъпен за масово използване на  медицински сили за провеждане на спасителни и неотложни медицински дейности”.  Не бяха малко и участниците (таблица 1)
Таблица 1
Състав на обучаемите в учението “Струма 2008”
Обучаеми
Място за работа
Оперативни групи
Министерството на здравеопазването
Работните места в сградата на НМКЦ
Национален медицински координационен център
Работните места в сградата на НМКЦ
РЦЗ, Благоевград
В сградата на центъра
ЦСМП, Благоевград
В сградата на центъра
ЦСМП, Симитли
В сградата на центъра
ЦСМП, Кресна
В сградата на центъра
МБАЛ, Благоевград
В сградата на болницата
Министерството на вътрешните работи
Залите за работа на “Съветите за сигурност и управление при кризи” в постоянните им местостоянки.
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
Министерството на околната среда и водите
Министерството на транспорта
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
ВМА, Военномедицински отряд за бързо реагиране
В сградата на ВМА
БЧК, областната организация в Благоевград
В сградата на областната организация
Областна управа, гр.София
 Залите за работа на “Съветите за сигурност и управление при кризи” в постоянните им местостоянки.
Областна управа, София област
Областна управа, Благоевград
Областна управа, Кюстендил
Областна управа, Перник
Общинска администрация, София
Общинска администрация, Благоевград
Общинска администрация, Перник
Общинска администрация, Кюстендил
Участници в практическите действия
Патрули на пътна полиция Благоевград
Обходният път около втория тунел на Кресненското дефиле с изключение на вертолета, който е базиран летище София
Екипи за спешна помощ от ЦСМП Благоевград,  Кресна и Симитли
Екипи на Гражданска защита Благоевград
Екипи на БЧК, Благоевград
Модул от ВМОБР за оказване на първична медицинска помощ от сестринско-лекарски екипи
Вертолет на Банка “ДСК” (вместимост 1 пострадал)

Имах намерение с докторанта Александър Димитров (ВМА) да посетя учението. С конкретна задача – провеждане на научно изследване по темата на дисертацията на д-р Димитров. Разработихме и план за това. Но „човек предполага, а Господ разполага”. На 09.05.2008 г. бях посетен от г-н „Инсулт”. Както и да е. Остана отчета на д-р Димитров за проведената научноизследователска дейност. Ще спестя подробности от представения в Катедра „Логистика” материал през късната есен на 2008 година, когато успях да се върна с Божията помощ на работа. Ще разкажа за установените слабости от учението, така както са описани в отчета и публикувани като приложение в защитения през 2010 г. дисертационен труд. Много са поучителни, особено ако се прочетат от експертите в Министерството на отбраната:
По планиране на учението


 • Така наречената обща цел на учението е прекалено амбициозна. Тя е подходяща за провеждане на общодържавно учение;
 • Не е реално при такава обща цел ръководството на учението да се осъществява от министъра на здравеопазването, който няма командни правомощия по отношение на останалите министри и участниците от областните и кметски администрации;
 •  Т.нар. учебни цели на учението по същество са задачи за отработване от обучаемите. Техния брой е твърде голям за заделеното фактическо време – 11 астрономически часа;
 • Учението е обявено за медицинско, но една част от ситуациите и действията в техен отговор не предполагат участие на медицински екипи;
 • Създадените кризисни сценарии не са адекватни на планираните за активиране 16 оперативни групи за управление от изпълнителната власт, областната и общинска администрация;
 • Медицинските последствия по замисъла на учението не изискват активиране на управленските структури на Министерството на здравеопазването;
 • Замисълът за активиране на  модул от ВМОБР за ликвидиране на последствията от  симулиран терористичен акт във втория тунел на първокласен път София-Кулата в района на Кресненското дефиле е нереалистичен. Необходимото време за оповестяване, извършване на марш до района на взрива (120 км.) и привеждане на модула в работно положение е 180 минути, което означава че най-вероятно в тунела вече няма да има оцелели пътници. Погрешният замисъл се доказва и от практиката. Така например при удар на ТИР и автобус в тунел „Ечемишка” на автомагистрала „Хемус” на 03.04.2008 г. със 17 пострадали, основните медицински участници в оперативното управление и ликвидирането на последствията от събитието са ЦСМП в Ботевград и София и лечебните заведения МБАЛ – Ботевград (приети 4-ма пострадали и 3-ма освободени за домашно лечение), МБАЛСМ – „Н. Ив. Пирогов” (приети 3-ма пострадали), УМБАЛ „Св. Анна” (приети 4-ма пострадали);
 • При създадения сценарии не е нужно да се активира вертолет, тъй като евакуацията в рамките на т.нар. “златен час” може да се осъществи и с автомобилни линейки.


По дейността на центровете за управление на кризи.
Наблюдавана бе дейността на разположените в сградата на Националния медицински координационен център оперативни групи от Министерството на здравеопазването и центъра. Установи се, че липсва предварително установен модел за работа в центъра за управление на кризи и между него и РЦЗ в засегнатите райони. Не се очерта ясно взаимодействието с останалите институции.
По реалните действия в района на втория тунел на Кресна.
Разработване на предварителен графикът за последователно въвеждане на участниците в спасителните дейности и екипите за медицинска помощ е неправилно. Това не позволява да се оцени реално времето за явяване в зоната на удара, което е от решаващо значение за спасяване на живота на пострадалите. Независимо от това се извърши хронометриране на дейностите на отделните екипи и се оцени тяхната готовност за ликвидиране на последствията от взрива (таблица 2).
Таблица 2
Резултати от хронометриране и оценка на практическите действия на екипите, ликвидиращи последствията от взрива във втория тунел на първокласен път София-Кулата в района на Кресненското дефиле
Наименование на екипите
Предназначение
Време за явяване в зоната на удара в минути
Установени слабости
Патрули на “Пътна полиция”
Първична медицинска помощ – първа помощ
8-10
Полицаите не са обучени в техниките на първа помощ и/ или нямат необходимата съвременна екипировка.
Екипи на ЦСМП от Кресна и Симитли
Първична медицинска помощ – помощ от лекарски екип
15-20
Могат да оказват само първа помощ, тъй като линейките не са оборудвани. Не мога да развърнат полеви пост за лекарска помощ и сортировка
Екипи на “Гражданска защита” Благоевград
Първична медицинска помощ – първа помощ
30-40 
Не са достатъчно обучени в техниките на първа помощ и/ или нямат необходимата съвременна екипировка.
Екипи на БЧК за  спасяване, за първа помощ и за психологическа поддръжка
Първична медицинска помощ – първа помощ
90
Добре оборудвани, но психологичната подкрепа във фазата на спасяване не е необходима
ВМОБР
Първична медицинска помощ – помощ от лекарски екипи
300
Не необходим, тъй като евакуацията в незасегнатите лечебни заведения на Благоевград е завършила
Медицински вертолет на Банка “ДСК” базиран на летище София
Евакуация от мястото на поражение до лечебно заведение за вторична медицинска помощ
30
Няма отношение към първичната медицинска помощ в зоната на удара. Не оказва и съществено влияние върху евакуационния процес, тъй като тежко ранените вече са евакуирани с автомобилни линейки.

Данните в таблицата позволяват да се направят следните обобщения:
 • Патрулите на “Пътна полиция” се явяват първи в зоната на удара, но не могат да окажат първа помощ поради липса на екипировка и/ или подготовка на полицаите;
 • Екипите на “Спешна медицинска помощ” от Кресна и Симитли, независимо, че имат в състава си лекари, не са в състояние да оказват лекарска помощ в разширен обем поради липса на оборудване;
 • Явяването  на екипите на БЧК за  спасяване, първа помощ и психологическа поддръжка в зоната на удара след 90 минути е безпредметно, доколкото евакуацията на пациентите се очаква да бъде завършена. В този аспект използването на тези екипи при терористични актове може да бъде поставено под въпрос. Освен това психологичната подкрепа не е необходима във фазата на спасяване;
 • Използването на ВМОБР за развръщане на полево лечебно заведение при терористични актове в райони, отдалечени от ВМА е неудачно поради изключително късните срокове за явяване;
 • Активиране на санитарни вертолети във фазата на спасяване не е целесъобразно, когато летищата за базиране са на голямо разстояние от зоната на удара. 


         Изводи:
1. Учението не постигна заложените при разработката му амбициозни цели. Показният характер на действията и в двата етапа могат да създадат необосновано чувство в държавното ръководство, че страната разполага с добре организирана и сглобена система за медицинско реагиране при кризи;
2.  Потвърди се необходимостта от формираната в работната хипотеза на дисертационния труд зависимост от устойчива система за оперативно управление в хода на кризата, включваща органи, пунктове и процедури за управление. Щабната част на учението разкри слабости в структурирането на органите за управление, дублиране на функции и  липса на механизми за координация;
3.    Структурата на персонала в екипите на МВР и ГЗ по подготовка и комплектуване със съвременни материални средства за оказване на първа помощ в зоната на удара не отговаря на изискванията.
НАДЯВАМ СЕ ОТЧЕТЪТ ЗА „ЗАЩИТА 2015” ДА БЪДЕ РЕАЛИСТИЧЕН. ЗА КОЕТО ИМА „ОБОСНОВАНИ” СЪМНЕНИЯ.
ИНАЧЕ „ПОКАЗУХИТЕ”* НА ЕДИН БИВШ ГЕНЕРАЛ ОТ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” И ЕШМЕДЕМЕТАТА**, КОИТО ОРГАНИЗИРАШЕ ЗА ГОСТИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ СЛЕД ТОВА СА МИ ДОБРЕ ПОЗНАТИ!
* - показуха (от руски, разг. неодобр.) –  действия, които разчитат на външния ефект и имат за цел да създадат благоприятно впечатление за извършнащите ги, да предсавят нещата, каквито те не са.
** - ешмедеме – (остар.) - гощавка, пир, веселба

Няма коментари:

Публикуване на коментар