петък, 15 май 2015 г.

На вниманието на министъра на здравето.....Вчера, гледайки г-н Петър Москов в Парламентарната комисия по здравеопазване се сетих за едно писмо на др. Н.Семашко*  до др.  Ленин. 
 
Н.Семашко
Писано е по повод борбата му с привържениците на земската медицина**. Във Facebook публикувах част от текста на руски език. Позволявам си да кача пълния текст на това писмо в блога си, поради „безсмъртните” идеи за теорията на управлението на системите, които съдържа (с незначителни съкращения – бел. моя), както и последващия ми коментар.
Секретно
До Членовете на Политбюро. Другаря Ленин.
Уважаеми другари!
На неотдавна завършилия Общо руски конгрес на лекарите се проявиха няколко важни и опасни течения в нашия живот, поради което аз считам за нужно да не оставям членовете на Политбюро в неведение...
Същността на проявените по време на конгреса течения в най-общи линии се състои в: 1) поход срещу съветската медицина и възхвала на земската и застрахователна медицина, 2) създаване в бъдеще на самодейни свободно изграждани от долу на горе организации на населението 3) изразен стремеж да останат извън общото професионалното работническо движение, 4) стремеж да се самоорганизират на тази почва и да имат собствен печатен орган...
     За борба с тези течения според мен е необходимо: 1) Да бъдем крайно бдителни... 2) Всички опити да се замени съветската (класова) медицина със земска медицина или със застрахователна (не съветска) е политически недопустимо... Всесъюзния централен съвет на професионалните съюзи да бъде много внимателен при определяне на  автономията на отделните профсъюзни секции на специалистите (лекари, инженери) в рамките на общо професионалните съюзи и в никакъв случай да не допуска създаването им.... 3) Да се задължи Госиздат да съгласува издаването на техните специалисти, вестници и списания, имащи обществено политически (ненаучен) характер подобно на разрешеното в момента списания на Пироговското общество, а иначе орган на противосъветскаа пропаганда, без съгласуване със съответните ведомства и ГПУ*** 4) Всесъюзния Централен съвет на професионалните съюзи да бъде крайно внимателен при установяване на границите на автономия на отделните специални секции (лекари, инженери) в рамките на общопрофесионалните съюзи и в никакъв случай да не допуска създаване на самостоятелни съюзи на специалистите.
Що се отнася до отстраняването на върхушката от лекарите меншевики и есери, изказали се на конгреса – Грановски, Могула, Вигдорчик, Левия, то този въпрос трябва да се съгласува с ГПУ...”.****.
Н. Семашко

* - народен комисар (министърбел. моя) на здравеопазването на РСФСР в периода 1918-1930 г.

** - т.нар. народно здравеопазване, възникнало в Руската империя след отмяната на крепостничеството

*** - наследник на ЧК

****Забележка към оригиналната публикация:  На писмото от 22.05. 1922 г. Ленин е поставил резолюция: Др. Сталин. Мисля, че това трябва строго секретно (без да се размножава) да се покаже на Дзержински и на всички членове на Политбюро и да се излезе с решение: „Задължава се Дзержински (ГПУ) с помощта на Семашко да изработи план за взетите мерки и да доложи в Политбюро в ... двуседмичен? срок. След резолюцията има подписи с резултатите от гласуването в Политбюро по писмото: За – Сталин, За – Троцки, За – Л. Каменев, А.И. Риков, За – В. Молотов, Въздържам се, тъй като въпросът за лекарския конгрес изисква съвсем друг подход. За много от нещата сме виновни ние и на първо място др. Семашко - М. Томски.

Че като ме налегнаха  едни асоциации с поведението на министър Москов пред депутатите, дето даже д-р Дариткова не изтърпя, а отговорите му измъчиха и доцент Любомир Иванов.

Ако някой от приближените на министъра прочете този текст, може да сподели с него ценните стратегически идеи на Семашко за управление! Знае ли се какви времена за реформи ще дойдат!?!

Пък и в съвременния мениджмънт има специален раздел за управление на промените.

Даже и на такива "ала Москов"!


Няма коментари:

Публикуване на коментар