четвъртък, 2 април 2015 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ*Уважаеми господин Ненчев,

Във връзка със състоянието на военномедицинската служба на Българската армия, и по-точно разкритите нарушения във ВМА си позволявам да поставя на Вашето внимание следните проблеми:

1. По времето на министър Близнаков, ВМА закупи полева подвижна болница на стойност около 16 млн. евро. В продължение на много месеци болницата бе развърната в района на вертолетната авиобаза Крумово. По непотвърдени данни болницата е закупена без медицинските апарати. Последните са доставени от друга фирма и в последствие са използвани в текущата дейност. Има сведения, че развърнатата болница е използвана от фирмата-производител/ или доставчик за рекламни цели. В момента полевата болница е прибрана в складов района гр. Хисаря. В тази връзка Ви питам:

  • Известна ли Ви е процедурата по закупуване на болницата;
  • Кое е наложило доставка на медицински апарати по друг договор и каква е тяхната съдба в момента;
  • В състояние ли е ВМА да приведе болницата в работно състояние и ако да – за какъв срок?

2. С приемането на Закона за лечебните заведения част от бившите военни болници – сгради и пълно оборудване, бяха преотстъпени на общините в градовете Дупница и Русе.

  • Известни ли Ви са основанията и процедурата, по която това е станало?
  • Нанесени ли са щети на Министерството на отбраната?

3. Видно от реклама в броя на в-к „Хасковска Марица” от 19.03.2015 г. в района на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) „Свети Георги” ЕООД (бивша военна болница гр.Хасково), на който сте принципал е разположена частна болница – МБАЛ „Хигия”. 

  •  Известно ли Ви е кой е сключил договора за ползване на сградата на ДКЦ и срещу какво?
  •  Ползва ли МБАЛ „Хигия” операционни зали и медицински апарати, наследени от бившата военна болница и срещу какво?
  • Кой е Вашия контрольор в дружеството и контролира ли спазването на законодателството?

4. Известна ли Ви е структурата на военномедицинските служби на въоръжените сили на държавите-членки на НАТО? Докога смятате да търпите безобразията на Вашите предшественици, осъществени и със съдействието на висши офицери, сътворили една безконтролна структура – ВМА, каквато не е позната не само в алианса но и по света?С уважение:

 
(Полковник в оставка доцент Николай КОЛЕВ доктор по медицина, бивш началник на Медицинско управление на Генералния щаб на Българската армия)
* - качвам писмото в блога си, тъй като сайта на Министерството на отбраната не може да бъде отворен. Ако някой има e-mail връзка с г-н Ненчев, нямам нищо против да му го препрати.


Няма коментари:

Публикуване на коментар