четвъртък, 14 април 2022 г.

ОТНОВО „ТРЯБВА“, ОТНОВО „ЩЕ ГО НАПРАВЯ“

 


Какво толкова полезно направи това същество през 20-те години, през които беше начело на Русия?

Ел Мурид, 13.04.2022 г

Путин отново блика от изявления. „...Трябва – казва той – да отговорим с максимално увеличаване на темпа на работа както по текущи, така и по бъдещи задачи. На първо място, това се отнася до социалната сфера...“

И отново, отново страхотните – „трябва“ и „ще го направим“. 20 години и всички „трябва“ да направим нещо. Мъжката му дума е силна – казах, че ще го направя утре, значи ще го направя. И не е нужно да ви го напомням всеки ден. Обещах, че утре...

„...Отказът на редица западни страни от нормално сътрудничество, включително в енергийния сектор, удари европейците и САЩ, там инфлацията надминава всички очаквания...“ – друг негов цитат, който трябва да бъде фиксиран в скрижалите.

Изключително натъжени сме, като виждаме как страдат европейците и американците. Изпълнени сме със съчувствие. Не можем да ядем. Но все пак нека поговорим за нас. И още по-добре – няма да говорим, а ще попитаме: „Какво толкова полезно е направило това същество през 20-те години, през които беше начело на Русия?“ Освен да се отнесем с разбиране към молбата му – нищо и да не си спомняме за това ...

*  *  *

И още новини за петрола и газа.

Априлският доклад на IEA (Международната агенция по енергетика, автономен международен орган в рамките на Организацията за икономическо сътрудничества и развитие, създаден през 1974 г. след глобалната енергийна криза – Н.К.). за Русия е разочароващ. Спадът в производството на петрол в Руската федерация през април може да достигне 1,5 милиона барела дневно в сравнение с март и да намалее до 3 милиона през май поради намаляване на производството на руските рафинерии и отказ на купувачите от руския петрол.

Освен това прогнозите започват да придобиват вероятностен характер, тъй като възниква ключовият въпрос за възможностите (а в някои случаи и за желанията) на други производители да заместят намаляващите обеми на износ.

Ясно е, че вътрешната ситуация в нефтената и газова индустрия започва  да придобива кризисни черти и за разлика от предишната криза от 2020 г., тя по принцип не може да се моделира, тъй като санкциите имат политически характер. Дори в случай на най-оптимистичния сценарий (да речем, съобщение за непоправима загуба, която ни е сполетяла и/или прекратяване на различни военни учения), отмяната на санкциите все още ще има характера на поставяне на нови и допълнителни условия, които ще имат и строго политически характер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар