вторник, 4 април 2017 г.

САМО ПИТАМ……Заинтересувах се от промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България.  МОН коректно беше качило на сайта си за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  проекти  на:
- Изменителния акт
- Решение на Министерския съвет;
- Мотиви (към изменителния акт);
- Оценка за въздействие.


Прочетох изменителния акт, но няма да го коментирам. Защото нищо няма да измени в сегашната практика да се произвеждат „на килограм” доктори, големи доктори и хабилитирани лица. Нито ще спре порочната практика за плагиатстване, която Интернет ужасно облекчи.
Впечатли ме обаче проекта за Решение на Министерския съвет (виж снимките и обърни внимание на текстовете, маркирани с  червена рамка), както и текста под пакета с документи, цитирам: „Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" на e-mail: a.boicheva@mon.bg  до 9 май 2017 г. включително.” 

Не съм специалист по окултни науки, но казват, че около тази дата свършвал „ретроградният Меркурий”.  Дали врачките не са докладвали на Герджиков, че към тая дата няма да има редовно избрано правителство и той да е решил, че ще му се падне да управлява  наместо него.
САМО ПИТАМ!
Няма коментари:

Публикуване на коментар