събота, 13 февруари 2016 г.

До една бивша комунистка, а днес десен дИмократ....

                                               Неуважаема гусжа Данговска,

    Искам да те попитам, теб и съпартизаните ти от ГЕРБ, известни ли са ви разпоредбите на:
   1.Чл. 28 от Закона за нормативните актове (Обн. ДВ. бр.27, 1973, изм. ДВ. бр.65, 1995, доп. ДВ. бр.55, 2003, изм. ДВ. бр.46, 2007) според които проектът за нормативен акт трябва да се съпровожда от мотиви, които да поясняват: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА; очакваните резултати от прилагането, включително ФИНАНСОВИТЕ, ако има такива; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и че АКО ТАКИВА ЛИПСВАТ, проектът НЕ СЕ ОБСЪЖДА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН. Ако изискванията са ви известни ОТГОВОРЕТЕ колко струва:
    -Идеята на Пепи Менгеле за пръстовите отпечатъци от пациентите и
    -Промяната в ЗОВСРБ за уреждане на охраната на държавната граница от Българската армия?  
     2. Изискванията на членове 36 и 37 Указ № 883 (на Председателя на Държавния съвет на НРБ др. Тодор Живков, действащ и в момента - бел.моя) за прилагане на закона за нopмaтивнитe aктoвe (изм. ДВ, бр. 46, 2007). Според тях:
    -Рaзпopeдбитe нa нopмaтивнитe aктoвe ce фopмулиpaт кpaткo, тoчнo и яcнo. Oтклoнeния oт oбщoупoтpeбимия бългapcки eзик ce дoпущaт caмo aкo ce нaлaгaт oт пpeдмeтa нa aктa;
    -Чужди думи и изpaзи ce изпoлзувaт caмo, aкo ca cтaнaли тpaйнa cъcтaвкa нa бългapcкия eзик или нe мoгaт дa бъдaт зaмeнeни c бългapcки;
    -Думи или изpaзи c утвъpдeнo пpaвнo знaчeниe ce изпoлзувaт в eдин и cъщ cмиcъл във вcички нopмaтивни aктoвe;
    -Акo ce нaлaгa oтклoнeниe oт oбщoпpиeтия cмиcъл нa думa или изpaз c дoпълнитeлнa paзпopeдбa ce oпpeдeля cмиcълът им зa cъoтвeтния нopмaтивeн aкт. Същият е подхода и и кoгaтo пpи пpилaгaнe нa нopмaтивния aкт мoгaт дa възникнaт cъмнeния oтнocнo cмиcълa нa упoтpeбeнa думa или изpaз.
     МОГА ДА ПИТАМ И ЗА ДРУГИ НЕЩА, АМА ЩЕ СЕ ВЪЗДЪРЖА! ЩОТО ОТ МНОГО 
"В Х О Д И Р А Н И" ВЪПРОСИ ЩЕ ВИ ЗАТРУДНЯ МИСЛЕНЕТО!!
     Предлагам да ви организирам един курс за ограмотяване.

     Безплатен!
    Допълнение от 14.02.2014 г.
    Вчера написах, че българските депутати и министри не познават Закона за нормативните актове (Обн. ДВ. бр.27, 1973, изм. ДВ. бр.65, 1995, доп. ДВ. бр.55, 2003, изм. ДВ. бр.46, 2007). В него намекнах и за внесия проект за изменение и допълнение на ЗОВСРБ. Днес реших да проверя, да не би упрекът ми да е грешен. Открих писмото до председателя на Народното събрание от вносителите - 31 депутати, начело с о.р. полковник Валентин Радев и приложените към него:
     • Текст на изменението и допълнението на закона и
     • Мотивите на вносителите, които ще си позволя да цитирам:
                                                                             „Мотиви
                                  към законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната
                                                                   и въоръжените сили
     Страната ни е подложена на засилен миграционен натиск породен от външнополитически обстоятелства. Министерство на вътрешните работи полага всякакви усилия за овладяването на натиска, но трябва да му бъде оказано съдействие и от други държавни органи.  Въоръжените сили разполагат със сили и средства, които биха могли да бъдат използвани за съвместно участие при изпълнението на подобни задачи, като за осъществяването на тази цел е необходима промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
    Със законопроекта се разширяват дейностите, които въоръжените сили могат да изпълняват в мирно време, като към настоящият момент те са регламентирани в чл. 56 и чл. 57 от закона.        Предлаганото разширяване на дейностите, които извършват Въоръжените сили в мирно време е с цел предоставяне на възможност за участие при охраната на държавната граница.
    Предлага се с акт на Министерския съвет да се определя и финансовото и ресурсното осигуряване на участието на Въоръжените сили при охраната на границата.”
     Приемам, че целите на проекта са добре дефинирани в първия и втори абзац на „Мотивите....” Сега конкретно към въпросите ми:
     Г-н о.р. полковник Радев и господа депутати,
     Защо в мотивите ви липсват данни за:
     1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
     2. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
     3. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз?

     Г-жо Цачева,
     Ще допуснете ли проектът за изменение на ЗОВСРБ да бъде обсъждан в пленарна зала, независимо от императивните разпоредби на чл. 28 от Закона за нормативните актове.
     Апроро, в тоя Парламент има ли ЮРИСТИ?

     Апропо, КООСО има ли мнение по проблема?

Няма коментари:

Публикуване на коментар