петък, 9 октомври 2015 г.

Политическа молитва, писана преди година...

Пастири наши! Политически!
Вие, които човеколюбиво в имени Своего управлявате* България.
И които обичате в имени Своего най-паче да я управлявате за Себе Си и Родата Си.
Да бъде волята Ваша и на Партиите Ваши и на властта Ваша.
Да се светят Вашите помисли партийнолюбиви.
И да пребъде Властолюбивото Ви царство в родината ни - нине, присно и во веки веков.
Докато отлети и последният българин.
През Терминал 2.
Или в небитието с грижите и помощта Москова!
**
Амин!

 
*- в стария текст  е „се каните да управлявате”
** - ново добавен текст „с грижите и помощта Москова”

Няма коментари:

Публикуване на коментар