вторник, 7 юли 2015 г.

ВЪПРОСИ.....В проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения има интересни текстове, които пораждат въпроси.
Ще се спра на някои от тях.
В чл. 34 на действащия закон се предлагат следните промени на ал. 4, цитирам: „Националната здравна карта по ал. 1 е задължителна за планирането на лечебните заведения с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 (подчертано от вносителя), създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.
Питам се, за планиране, и от кого? От Вас ли г-н Москов, от областните управители, от кметовете ......? Защото е добре известно, че за да планираш нещо, даже и закупуване на личен автомобил, трябва да имаш  зад гърба си ресурси – финансови, материални...! Къде ги поне Вашите, г-н министре, че да планирате? За останалите споменати лица не Ви питам.
Ако реша да си направя специализирана болница за козметична дерматология срещу заплащане по НЗК ли трябва да я планирам?
Апропо!
Доколкото не ми изневерява паметта  с Решение № 103 на Министерския съвет от 24.02.2011 г. (на правителството на г-н Борисов) е приета Националната здравна карта на Република България.
На тая основа ли са акредитирани новите частни болници, г-н министре:  2011 г. -7, през 2012 г. - 13, 2013 г. – 2014 – 14 [1].
В Плевенска област има ли недостиг от болници, г-н министре? Та преез 2015 г. разписахте разрешението за „Света Па­раскева"[2]?
В подчертания текст от вносителите на проекта за закон се прави изключение за лечебните заведения по действащия в момента чл.8, ал1, т.4, цитирам: „4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) дентални центрове”.
Що така, г-н министре?
Зъболекарско лоби ли има в министерството?
Или защото зъболечението на българите отдавна е хвърлено на кучетата, сиреч на свободния пазар?
Имаш пари - имаш и качествена зъболекарска помощ.
Нямаш пари – ходиш си обеззъбен!
Московите министерски мениджъри предлагат нов член 34 „а” със следното съдържание, цитирам: „В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни  заведения  за  болнична  помощ  или  техни  обединения, избрани   по   критерии   и   по   ред,   определени   с   наредба   на министъра на здравеопазването.
Ясно е едно -  министърът ще определя с кого независимата НЗОК да сключва договори!
И предложението широко отваря пазара за рушветчийството. 
Де с помощта на министерски чиновници, дето да предложат промяна в някои от критериите, де с с помощта на чиновници от касата – да си затворят очите за критериите....
Как става това? Ами простичко. Разказва д-р Стефан Константинов, бивш здравен министър в първото правителство на г-н Бойко Борисов: „Един от първите документи, които ми бутнаха за подпис в министерството, беше за „Бърза помощ”. Дотогава имаше наредба за райониране в инвазивната кардиология: в кои дни къде да с« карат болните. Дойдоха при   мен  любезни   служители и ми казаха, че това не е демократично, ограничаваме пациента, трябва да се транспорти­ра по най-бързия начин... и аз набързо подписах.....[3]”
Това ли е целта на направената от вас промяна г-н министре?
В духа на промените на ал.4 от чл. 34 са и предложените нови членове 37 ”а” и 37 „б”.
Ал. 1 на чл.  37 ”а”  задължава разрешаващия осъществяването на лечебна дейност по чл. 46 (Авторите се позовават на действаща разпоредба, но не е ясно защо? А в този и  в последващите го членове на сега действащия закон, процедурата по разрешение е подробно описана) да извършва „оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта.”
Що не добавихте една или повече нови алинеи към съществуващите в момента разпоредби, г-н министре?
А го направихте толкова сложно, та ме накарахте мен, човек дето е работил подобна материя да се ровя из стария закон и вашите „нови идеи”??
От некадърност авторите на нормативния актов или за да объркате народните представители??
В подобен стил е и чл. 37 „б”, който обаче касае оценката „на  потребностите  на  населението  от  нови  медицински     дейности, които  ще  се  осъществяват  от  лечебните  заведения  за болнична помощ.”
Ако трябва да резюмирам двата ново предложени членове, те уреждат създаването на нови здравни заведения или на нови дейности – във вече съществуващи такива.
Забележете, и във двата случая,  секирата е отново във вездесъщото Министерство на здравето. И касичката за рушветите е там! Д-р Константинов  разказа как става. А може и да има други начини. 
Не зная какво са учили  г-н Москов и съветниците му!
Че са обаче, съзнателно или не, завършени „семашко”-висти съм сигурен! 
И достойни последователи на проф. Евгени Апостолов, специалист в централизираното управление на здравеопазването. Може и да не са чели книгите му, а ей така - интуитивно.
В тая работа има и кой да им припява ( електронен в-к „Дневник”, професор Божимир Давидов - "За" силно държавно участие в управлението на здравната каса”, 25.06.2015 г.)!
 [1] Крум Благов, Бизнесът с болниците и неговите парадокси, в-к „Уикенд”, бр. 23 (604), 13-19.06. 2015, стр. 18
[2] Пак там.
[3] Крум Благов, Повече болници, повече болни, в-к „Уикенд”, бр.  25 (606), 27 юни-3 юли, 2015, стр.44

Няма коментари:

Публикуване на коментар