неделя, 17 август 2014 г.

Който се познае, да си трае!*Преди години един слушател от Военна академия ми подари Международния класификатор на болестите – 10-та ревизия (МКБ-10). Ползвал съм го в учебния процес и при написването на учебници. След като престанах да преподавам, бях решил, че няма да ми трябва. Сгрешил съм. Днес колеги от Facebook ме присетиха да го отворя. И ето какво открих:
„Разстройства на личността и поведението в зряла възраст (F60-F69). Този блок включва различни състояния и модели на поведение с клинично значение, които са обикновено трайни и са израз на характерни за да¬ден индивид стил на живот и отношение към себе си и другите.....
Специфични разстройства на личността
Това са тежки нарушения в структурата на личността и поведенческите стереотипи на индивида; нямат пряка връзка със заболяване, увреждане или друго мозъчно нарушение......
F60 .......(спестявам първата дума) разстройство на личността. Личностово разстройство, което се характеризира с прекомерна чувствителност към преживяване на неуспехи и злопаметност по отношение на нанесени обиди; подозрителност и склонност към изопачено възприемане на околните, като например техни неутрални и дори приятелски действия превратно се тълкуват като враждебни или оскърбителни; ......(пропускам, щото има отношение към сексуалния живот, пък той е неприкосновен); борбено и непреклонно чувство за собствена правота. Може да е налице склонност към преживяване на изключителна собствена значимост и, често, трайно високо самомнение.

*- отнася се само за политиците!

Няма коментари:

Публикуване на коментар