понеделник, 23 юни 2014 г.

(НЕ)РЕФОРМАТОРСКИ МИСЛИ.......

Бях се отказал са да пиша по проблемите на военната медицина. Годините ми натежаха и си рекох, че не съм актуален. Но тези дни попаднах на записки от посещението ми в Белгия през 1996 г. И по-точно на брифинга на полковник Санабрия [1]. Че като ме налегнаха едни (не)реформаторски мисли.
По повод реформаторските симулации във военномедицинската служба след 1998 г. съм писал съвсем сериозно. В списание „Военен журнал”[9]. Като имам предвид обаче любовта към четеното на началстващия медицински състав се съмнявам, че някой се е запознал с добронамерените ми тези и критики.
Не че и сега се надявам на по-добър ефект.
Както и да я погледнеш, темата за медицинското осигуряване на Българската армия е твърде обширна. Ето защо ще се огранича до реформирането, трансформирането или както искате го наречете на мирновременните военни лечебни заведения. За да бъде коректно написаното, няма как да избягам от някои събития от последните години, които пряко им влияят.
Например промените в здравното законодателство. Приетият през 1998 г. Закон за здравното осигуряване [4] въведе нов модел на финансирането на доболничната и болнична помощ в България. От нарочно създаден фонд за здравно осигуряване, захранван с вноски от работещите и техните работодатели. Законът изравни здравно осигурителните задължения на наборните (наборната служба отпада от 01.01.2008 г. с промени в ЗОВС от лятото на 2006 г. – бел.моя) и кадровите военнослужещи от Българската армия с тези на останалите граждани на страната. С една особеност - здравните им вноски към НЗОК се изплащат изцяло на бюджета на Министерството на отбраната. Тази фундаментална промяна ни най-малко не се отрази на финансирането на ведомствените лечебни заведения в отбраната. Напротив темата упорито се избягва във всички приети стратегии, планове и доктрини [9]. 
Между другото настъпват промени и във вътрешната среда – всички мирновременни военни лечебни заведения са вкарани под една шапката на – ВМА [5,11]. Уникален български „принос” в НАТО-вската медицината и управленската теория. Това обаче е друга тема.
Нека да се върнем върху финансирането Логично е текущата издръжка военните лечебни заведения за обслужените в тях военнослужещи да се осъществява само по договори с НЗОК. А субсидията от военния бюджет да финансира подготовката на системата за работа във военно време. Да, ама не, както каза преди години Петко Бочаров. Субсидията от военния бюджет продължи да се изсипва като от рог на изобилие. Например през 2005 г. прогнозният размер на субсидията за ВМА е 32.00 млн.лв. [6]. Тъй като данни за реалното изпълнение на бюджета на академията за 2005 г. липсват, имам всички основания да се съмнявам в посочената сума. Следващите числа като че ли идват да потвърдят съмненията ми. Реално изхарчените от ВМА средства за 2006 г. е 110.775 млн. лв., за 2007 г. – 110.619 млн.лв., за 2011 г. - малко над 110 млн. лв.,а за първото тримесечие на 2012 г. 24.043 млн.лв. [2,3,10].
Истината ме задължава да кажа, че около 30-на процента от тях са за сметка на приходи от НЗОК [10]. Но истината ме задължава да спомена и просрочените задължения на академията – по различни данни от 90 до 100 млн. лева, или 1/5 от дълговете на всички болници в България.
Открити източници за размера на здравните вноски от Министерството на отбраната към НЗОК не се откриват.
А сега да видим за какво се харчи този обилен бюджет. За финансиране на 263 731 амбулаторни прегледа и на стационарното лечение на 61 638 души годишно От които военнослужещи - 18% [7,12]. Според други данни – 5% [8]. Ама последното число ще го пренебрегна. Нека превърна процентите в абсолютни стойности. Излиза, че в лечебните заведения на ВМА годишно се обслужват амбулаторно около 47 471 и се лекуват стационарно - до към 11 000 военнослужещи. В което се съмнявам. Щото излиза, че всеки военнослужещ е бил по един или два пъти годишно на амбулаторен преглед, а всеки трети се е нуждаел от лечение в болничен стационар? Много здрава армия?!
Представям си какъв гняв ще предизвикат горните изречения. Ще ми бъда приписани всички смъртни грехове. И ще бъда опровергаван с ругатни и емоции! А не с факти!
Само че моя милост, спомняйки си за стария брифинг на белгийския полковник, имам и въпроси:
1.Защо не оставим българските военнослужещи да изберат къде да се преглеждат амбулаторно и да се лекуват стационарно, след като са здравно осигурени?
2.Какво налага да се поддържат военни лечебни заведения за обслужване на гражданското население и да се развиват медицински направления, които не са обвързани с медицинското осигуряване на войските при криза и война?
3.С какво се различават българските военни лечебни заведения от гражданските такива?

Тук смятам да спра.
Сигурно е вярно твърдението, че ВМА е марка. И името й е по-голямо от имената на нейните началници – минали, настоящи и бъдещи. Може би е вярно и че българите трябва да се гордеят с нея [8].
Само се съмнявам, че тази марка е в унисон с мисиите на въоръжените сили – настоящи и бъдещи.
Опровергайте ме!

[1] Брифинг на полковник Санабрия за развитие на военно болничната система в Кралство Белгия, Брюксел, 19961 личен архив на автора
[2] Доклад за за резултатите от дейността на Министерството на отбраната през първото тримесечие на 2012 г., По http://www.mod.bg
[3] Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Военномедицинска академия за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2007 г. (Одитен доклад № 0200001407, приет с решение на Сметната палата № 147 от 12.06.2008 г.)
[4] Закон за здравното осигуряване, ДВ. бр.70, 1998
[5] Закон за лечебните заведения, ДВ, бр. 62, 1999
[6] Комисия по здравеопазване, ХХХІХ Народно събрание, Протокол № 120 от 10.11. 2004 (стенографски запис)
[7] Иван Иванов, Слово по повод 122 годишнината от създаването на ВМА през 2013 г., по http://www.md.government.bg/bg/
[8] Интервю на Анна Ботинова с бригаден генерал Николай Петров, „24 часа” 17.06.2014
[9] Колев, Н., Трансформацията на медицинската служба на въоръжените сили – исторически преглед и перспективи, Военен журнал, кн. 5, 2009, стр. 141
[10] Отчет за изпълнението на бюджета и единния финансов план за материално - техническо осигуряване на Министерството на отбраната за 2011 г., по http://www.mod.bg
[11] Правилник за устройството и дейността на ВМА, ПМС № 168, ДВ. бр.51, 2009., изм. ДВ. бр.97, 2011
[12] ВМА е най-предпочитаното място за лечение в България, интервю на генерал-майор Стоян Тонев пред Frognews.bg, 06.07.2009 г., по http://frognews.bg/news

Няма коментари:

Публикуване на коментар