петък, 20 юни 2014 г.

За Варна и ученето......

Възникването на кризите може да се разглежда като загуба в природната, технологичната или геополитическата лотария. Намаляването на щетите от тях и ликвидирането на последствията е и ще бъде само и единствено въпрос на ПОЛИТИКА!!
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ – на областно/ общинско ниво. В ПЪРВИЯТ РАЗДЕЛ ОТ ПЛАНА “Обща ситуация и сценарии” се описват приетите кризисни сценарии, здравните рискове, ориентировъчното прогнозно количество на пострадали (ако е възможно), оценката на съответствието между потребните и наличните медицински ресурси и техните възможности, основни мероприятия за преодоляване на недостига. ВЪВ ВТОРИЯ РАЗДЕЛ “Общи и по сектори оперативни медицински задачи и организацията на изпълнението им” се описват общите основни задачи по организацията на доболничната и болничната помощ, осигурените ресурси... В ТРЕТИЯ РАЗДЕЛ “Управление и обща координация” се разработват въпросите на оповестяване на участващите в операцията, маршрути и срокове за изнасяне до зоната ....”
ТОВА И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ НЕЩА ЧЕТЯХ НА СЛУШАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ ПРЕДИ ВРЕМЕ!
Г-Н ПОРТНИХ И НЕ САМО ТОЙ ДАЛИ ГИ ЗНАЯТ!
ИЛИ:

А кметът отгоре,
През гъстия дим,
Гледаше на всичко,
тих, невъзмутим!

Няма коментари:

Публикуване на коментар