петък, 2 май 2014 г.

Здраве и политически платформи – думи по повод една „идея” за България

Няма политическа партия, политическо движение или политическата коалиция в България, в чиито програмни документи да не е засегната тема за здравето на нация. В преамбюлите на този раздел обикновено се срещат страховити, по-страховити и най-страховити констатации. Като тези на идейно „Движение за реална демокрация - Идея за България“. Те са от превъзходната степен. Цитирам: „....държавата абдикира и престана да развива тази най-важна социална услуга, българската здравеопазване бе напълно унищожено...., владее мащабна корупция, ...отказа правото на милиони хора конституционното право да се лекуват...” [1] Като ги прочетох и се хванах за главата – как след 25 години преход по страната ни все още шават живи хора.
И реших да проверя. Дали аджеба правителството е абдикирало от задължението си да осигурява определена категория граждани. Оказва се, че за сметка на държавния бюджет, т.е. пак от нашите пари и вноски в НЗОК са изцяло осигурени: пенсионерите; лицата, получаващи обезщетение за безработица; лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи за отопление; задържаните под стража или лишените от свобода; военнослужещите; военноинвалидите; формените служители от МВР, държавните служители и .. [2]. Който има време да пресмята броя на изцяло осигурените от бюджета да го направи.
Вярно е, че има и абдикация - НЗОК да си събере дължимото от лица, които се трудят и не си внасят дължимите по закон здравни вноски. Един професор казва, че били 1-2 милиона? Но това е друга тема, която не вълнува авторите на документа.
Толкова по черните краски от преамбюла.
А сега да видим какво ни обещават.
1. Щели да направят здравеопазването безплатно и солидарно. То никога не било безплатно, даже и при социализма, тъй като не ми е известно правителството да произвежда пари. А относно солидарността – та в Европа и България тя отдавна съществува. Пари към фиска/ НЗОК, чрез които се финансират доболничната и болничната помощ и лекарство снабдяването плащат всички, при това по-богатите повече, а се ползват само от болните.
2. Дванадесет процента от БВП за здравеопазване? Изчислено по данните за 2013 г. това прави 9 788, 3 млн. лева. Или 36% от националния бюджет (Консолидираната фискална програма включва национален бюджет в размер на 26 940,2 млн. лева и 3 652,0 млн.лева Европейско финансиране) [3]. Отде ще ги намерят не ми е ясно. Но искат да да им вярвам.
3.Държавното здравеопазване щяло да бъде с приоритет пред частното. Вероятно в държавното вкарват и частното, ама нейсе. Само то ще бъде финансирано от фиска или НЗОК. Като че ли и в момента не е? Частното да работело на „своя отговорност”. Че това гази Конституцията на държавата е без значение на авторите. Както и факта, че далаверите с парите на НЗОК се правят от големите държавни болници.
Спирам до тук. За да не стане критиката ми по-дълга от документа на „Идея....”. Нито корупцията ще преборят като дадат статут на „държавни служители” на лекари и сестри, нито заплати ще увеличат и т.н. [1].
Важното е да лъжеш убедително до изборите. Както го правят всички.
Пък след това. След това си знаем как става.
Четейки документа на „Идея.....” се присетих и за друго. Тяхната, и не само тяхната програма, в частта си за здравето е озаглавена „Здравеопазване”. Струва ми се, че по-точното й име е „Болнолечение”. Щото всичко се върти около финансирането доболничната и болнична медицинска помощ. А пък здравето, доколкото си спомням, беше не само „отсъствие на болест или недъг”. Какво да се прави – традиция. Преди 10.11.1989 г. имаше един професор, дето увеличаваше количеството на болничните легла, за да задоволи по-пълно нарастващите потребностите на населението в социалистическа България.
Здраво или болно е било не зная!

 [1]Доктрина (кратък вариант) и на идейно „Движение за реална демокрация -Идея за България“ и на създаващата се политическа партия във вид на масово милионно гражданство движение "Движение 1 милион"
[2] Закон за здравното осигуряване
[3] Република България, Министерство на финансите, Бюджет 2013 накратко, декември 2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар