сряда, 23 май 2018 г.

ВЪПРОСИ.....

Рано-рано на вчерашния ден (23.05, 08:38 ч.) Pan.bq ме впечатли с едно от заглавията си. Поводът – одобреният от Министерския съвет и внесен в парламента Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2017 г.
 Зачетох се в текста и разбрах, че Въоръжените сили са „в състояние да изпълняват задачите си, но СЪС ЗАТРУДНЕНИЕ и ПРИ ПОВИШЕН РИСК”. За разлика от заглавието, не се уточняваше в какво се състои риска.
 Уважаема редакция на  Pan.bq,
Не ми стана ясно кои от задачите си (или „мисиите” според папагалския военен новоговор – бел.моя) ще се изпълняват със затруднение. Тези по Конституция, зад граница, на територията на страната в мирно време или други…. Ако проблемът е в 20%-я некомплект от военнослужещи, то армията ни е с ОГРАНИЧЕНА БОЕСПОСОБНОСТ за изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1, „Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост” от Конституцията. Така са ме учили, но навярно тези знания са безнадеждно остарели. Няма да се спирам на значението за боеспособността на осигуреността с ракети и прочие бойни припаси, количеството на изправната бойна и спомагателна техника и т.н. и т.н.
И  да бяхте описали характера на рисковете.
За да не оставам с чувството, че рисковете за живота на военните се дължат на други причини и да правя с асоциации с едни събития от последните дни. И не само с тях.
И не е зле да четете коментарите под статията и да броите лайковете към тях….

Няма коментари:

Публикуване на коментар