събота, 5 август 2017 г.

КРАТКО.....Внимателно прочетох раздела за здравеопазване в Програмата за управление на правителството 2017-2021 г. Няколко пъти.


Изброих ЧЕТИРИ приоритета, ОСЕМНАДЕСЕТ цели и СТО И ПЕТ мерки. Няма област на здравеопазването, дето да не е засегната.

Докато четях се сетих за приетата на 30-та сесия на Световната здравна организация през 1977 г. ПРОГРАМА под наименованието „ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ ДО 2000 ГОДИНА”. Тя задължаваше правителствата на държавите, членки на ООН да осигурят на  гражданите на  собствените си страни такова ниво на здраве в следващите ДВАДЕСЕТ И ТРИ години, което да им позволи да  ВОДЯТ ПОЛЗОТВОРЕН ОТ СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА  ЖИВОТ. Общата цел поставена от СЗО пред националните правителства беше потвърдена и на  конференциите на организацията  в Алма Ата (бивша столица на Казахстан, по това време в състава на СССР – 1978 г.), Отава (Канада -1986 г.) и Аделаида (Австралия,1988 г.). Приети са и  национални програми в унисон с постановките на СЗО  – САЩ (1980 г.), Швеция (1981 г.), Холандия (1992 г.), Великобритания (1991 г.) и др.

Нищо обаче не се случи.

За почти ЧЕТВЪРТ ВЕК здравето НЕ СТАНА: ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО, независимо от раса, религия, политически убеждения, икономическо и социално положение; ФАКТОР за международния ред и сигурност; ФИНАНСОВА И СОЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ на правителствата; ФУНКЦИЯ излизаща извън рамките на медицинската помощ и лечение; СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ на правителството, синдикатите, училището, търговията, селското стопанство, икономиката , академичните  организации и църквата. Не БЯХА ОСИГУРЕНИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ за достъп до постиженията на медицината, психологията и сродните науки.

Това ще се случи и с творението на чл.кореспондента, професор, д.м.н Николай Петров и екипа му. За съжаление!
Но не стреляйте по диригента и музикантите от министерството! Те толкова МОГАТ!

КАЗАХ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар