събота, 13 декември 2014 г.

На вниманието на г-н министъра на здравеопазването д-р Петър МосковОтносно: Концепцията за спешна помощ
Уважаеми г-н Министре,
Позволявам си да предложа на Вашето внимание цитати от един доклад:
„...Днес в България проблемът за създаване на апарата на парамедиците е актуален поради желанието да бъде усъвършенствана медицинската помощ на нуждаещите се от мястото на инцидента до постъпване на пациента в болнично заведение – т.нар. доболничен период. За значението на този период за първи път се акцентира в САЩ през 70-те години на миналото столетие. През 1966 г. е публикуван доклад със заглавие “Случайната смърт и увреждания: Пренебрегнатите болести на съвременното общество”. Той отчита по-добра преживяемост сред ранените американски военнослужещи във Виетнам в сравнение с тежко пострадалите при пътнотранспортни произшествия по магистралите на Калифорния. Според него ключови фактори за по-добрата преживяемост при войниците са бързата евакуация от мястото на инцидента (използване на вертолетни линейки – за първи път е приложена по време на Корейската война) и подготовка на бойните спасители от военните формирования да изпълняват ефективни процедури по управление на травмата.....
........ За разлика от други социални проблеми, по отношение на необходимостта от създаване на института на парамедиците съществува политически консенсус (Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2011 г., Предизборната програма на партия Демократи за силна България, раздел „Здравеопазването качествено и солидарно”, т. ІІ, т. 8, 2009, с. 14, Програма на ПП ГЕРБ за Европейско развитие на България, 1 юни 2009, с. 43, Писмо на Българска стопанска камара до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков относно включване в заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на предложения за реформи в областите пенсионна реформа, здравеопазване и образование, изх. № 04-00-69/31.08.2011 г. и др. - бел.моя).......... ”
Докладът „Парамедиците в медицинската система на България – между историята, намеренията и бъдещето” е изнесен на Юбилейна научна конференция с международно участие на Пловдивския университет, филиал Смолян, по повод 50 години научно-образователна институция в  Средните Родопи „Традиции, посоки, предизвикателства”, 19-21 октомври 2012 г., гр. Смолян Авторите са Николай Колев, Александър Димитров, и Стефан Узунов – военни лекари пенсионери.
Докладът и други подобни публикации по темата за спешната помощ предоставям безплатно. При поискване.
Те са по-смислени от становището на Вашия национален консултант и някои тези в концепцията!
С уважение: доцент Николай Колев, д.м., стипендиант на НОИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар