сряда, 22 октомври 2014 г.

Историята ми говори......

.Офицерите и подофицерите при заболяване донасят на правото си началство и могат да боледуват в дома си или в болница, като се числят болни при частта до един месец; ако в това време не оздравеят, показват се в отпуск по болест, който се дава с медицински акт от комисията, още най-малко пет месеца.
По време на отпуска по болест офицерите и подофицерите запазват всичките си права.
Горният отпуск при особени случаи може да се продължи още най-малко с шест месеца също чрез чрез медицински акт на комисията, но с половин заплата, след което заболелият ако не оздравее се уволнява по болест.
След свършване на отпуска по болест болният се преглежда от комисия. (Закон за военните лица, чл.28, Указ № 16 на Н.В. Цар Борис ІІІ, ДВ, бр.62, 20.06.1924 г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар