четвъртък, 28 февруари 2013 г.

Съображения за финансите на военното здравеопазване. Предназначени за любопитковци...“Положението е безнадеждно, но не особено сериозно”Димитри Иванов, български журналистКъм настоящите редове ме подтикнаха изнесените в медиите проблеми за дълговете на ВМА през 2013 г., част от коментарите в pan.bg от 27-28.02 т.г.за качеството на медицинското обслужване и материали, които повърхностно се плъзгат по проблемите на българската военна медицина (като този на о.з. генерал Кирил Цветков в otbrana.alle.com). Част от статистическата информация, която използвам, може да се стори на читателите остаряла. Уверявам ви, че актуалната не е по-различна. Нека, който желае да ме опровергае. С числа.За успокоение на пазителите на националните тайни съобщавам, че използваните източници не са квалифицирани. Мога да ги предоставя на всеки, който прояви интерес. Или да ги видят на с. 141 в близка по съдържание моя статия във „Военен журнал”, кн. 5, 2009 г.И така. Към 2007 г. Българска армия е преосигурена с болнични легла - 258,84 0/0000. За сведение осигуреността на Бундесвера към 1997 г. е 45,98 0/0000, а на  населението на България - 59,10 0/0000. При изчислението им съм използвал следните абсолютни стойности: болнични легла във ВМА през 1997 г. – 1480,  численост на Българската армия към 2004 г. - 57177, болнични легла във ФРГ към 1997 г. – 2299 и приетия план за редуцирането им към 2010 г. до 1675, болнични легла в България към 2004 г. – 45537 (по http://bg.wikipedia.org ). Може да ме обвините, че данните са от различни години. Поради което сметките не са коректни. Докажете обаче грешката ми.Ангажираният в мирновременната военномедицинска система персонал представлява приблизително 8,41% от посочената численост на Българската армия (План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.). И този показател в известен смисъл е условен, тъй като липсва некласифицирана информация за ангажирания медицински специалисти в двете национални служби – за разузнаване и за охрана, които по закон влизат в състава на военномедицинската служба. В този смисъл ангажираният медицински персонал у нас  надхвърля обичайният за останалите армии от страните-членки на НАТО. В рамките на около 5-6% от числеността на войските.Военнослужещите и цивилните служители от въоръжените сили са преосигурени и с финансови ресурси. Средно годишно за всеки един. За да изследвам финансовите разходи на Министерството на отбраната за издръжка на доболничната и болнична помощ, използам данни за средната работна заплата в отбраната към 01.07.2004 г. - 735,60 лева за военнослужещ и 399,00 лева за цивилно лице (по http://www.dir.bg). Не съм отчел числеността на Министерството на отбраната и структурите, подчинени на министъра на отбраната, поради липса на данни за тяхното разпределение по категории - военнослужещи и граждански лица. Съобразил съм се с дължимите вноски към НЗОК от бюджета на Министерството на отбраната по това време - 6% върху възнаграждението за военнослужещите и 3,1% за гражданските лица, платими от работодателя.Оказва се, че за една календарна година дължимите вноски от Министерството на отбраната към НЗОК възлизат на не по-малко от 22 076 332,00 лева. Бюджетните субсидии за ВМА по проектобюджета за 2005 г. са 35 000 000 лева. Общият размер на заделяните финансови средства за доболнична и болнична помощ за една година от Министерството на отбраната е 57 076 332 лева. Ако приемем, че тези средства не са променяни през 2006 и 2007 г. и ги съпоставим с военните бюджети за същите години ще видим, че те представляват съответно 6,22% за 2006 г. и 5,79% за 2007 г. Малко ли ви се виждат? По това време още не бях открил публикацията за одита на ВМА от Сметната палата (по одитен доклад № 0200001407, приет с решение на Сметната палата № 147 от 12.06.2008 г., според който утвърдените разходи за 2006 г. са в размер на 33 128 000 лв., а към  31.12.2006 г. общият размер на коригираните разходи е на стойност 111 775 000 лв).  Твърде вероятно е бюджетната субсидия за 2005 г. да е много по-голяма от това, което се е дискутирало в Комисията по здравеопазване на ХХХІХ Народно събрание (Протокол № 120 относно бюджетите на здравната система през 2005 г., стенографски запис). Нямаше го и отчета за изпълнението на бюджета от Министерството на отбраната за 2011 г. (По http://www.mod.bg). Посочените факти ми липсваха, за да установя, че ВМА е надхвърляла планирания й бюджет с 50 до 100 млн. лева годишно. От правителството на Сакс Кобургготски и до наши дни.С моите “наивни изчисления” установих, че от гледна точка на заделяният финансов ресурс, за всеки военнослужещ или гражданско лице в заето в отбраната са осигурени по 1180 лева за доболнична и болнична помощ. Докато финансовата осигуреност на населението по бюджета на НЗОК е в пъти по-ниска - 138,80 лева годишно (по Закон за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2006 г., ДВ, бр. 102,2005). В този смисъл няма как да не се съглася с думите на министъра на отбраната, че академията работи в интерес на националното здравеопазване. Питам се обаче в коя от армиите на нашите съюзници се случва това?Приведените данни за осигуреността на въоръжените сили с болнични легла и финансови ресурси показват, че те надхвърлят потребностите на армията (Виж твърдението на Гари Бекер  за необходимостта от равновесие между търсене и предлагане в социалните организации в “Икономическият анализ и човешкото поведение. Антология. Икономика и социология“, Издателство „Лик”, С., 1999). Ето  защо на този етап, придобиването на експедиционни медицински възможности за действие в полеви условия в различни точки на света е невъзможно.А може би фискалната политика в областта на военната здравна система е причина и за невъзможността да се придобият и други оперативни способности? Знам ли?Ако прочетете стенограмата на доклада на министър Ангелов пред министър-председателя от април 2010 г., ще научите един бисер за обяснение на финансови задължения (По Среща-разговор на министър-председателя с екипи на министерствата по повод сключени необезпечени договори за обществени поръчки при предходния кабинет, стенографски запис, 14 април 2010 г., www.capital.bg/getatt, последно влизане на 26.01.2012) . От 89 млн. лева. Източникът не е назован, наричат го Директор, но се разбира, че е представител на ВМА. Защо ли там не присъства началника на академияна не ми е известно. Според бисерът, финансовата задлъжнялост се дължи на просрочени плащания за консумативи, лекарствени препарати, десет милиона за извършен текущ ремонт, от порядъка на 7 милиона са за външни услуги, 4 милиона за храна......Досущ като в четиво за наивници.Браво министър Ангелов!За две години и половина успяхте да "намалите" дълга на ВМА спрямо 2010 г. с около 40-на процента.Дай Боже наследникът Ви да е по-успешен.Особено в разкриване на причините за задлъжнялостта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар