петък, 12 февруари 2016 г.

На един военен професор! Откровено....

     От сайта www.expert-bdd.com научавам, че Военна академия е участвала в кръглата маса „България - заплашена от неоосманизъм или нов мост между Изтока и Запада в новите геополитически реалности” с доклада на професор Митко Стойков* - „Потенциални и рискови заплахи за военната сигурност на България”. Гледах и записа на ТV СКАТ за събитието. Там успях да мярна капитан І ранг Венци Янакиев.

     За всеки доклад и изказване, в цитирания сайт са публикувани кратки анотации, а за наш Митко нито ред! И как да има. Вижте му заглавието! Ако беше си доучил в гимназията, т.нар. професор и доктор на военните науки (голям доктор - бел. моя) щеше да знае, че "риск" означава "възможна, сиреч потенциална опасност/ заплаха"! Няма да превеждам  заглавието на обикновен български език?
    Апропо, отношението си към господин „професора” съм изразил много отдавна. Още през 2011 г. съм публикувал в „Блогът на доцент Колев” материала „Трансформациите на М.Ст.” по повод негова статия в списание “Военен журнал”, книжка 1 от 2009 - „Трансформация на характеристиките на системата за сигурност”.
     Надявам се, че аудиторията на кръглата маса е била вдъхновена от високо наукообразния му стил на изразяване, какъвто е демонстрирал преди 7 години! Толкова за проф. М.Ст. Ще ми се обаче да попитам, къде бяха новите професори от факултета „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”? Чиито книги и снимки шестват из сайта на академията. И най-паче на стратега Слатински, който е вдъхновен от труда на Давутоолу! Няма да споменавам други имена, за да не се обиди някой, че съм го пропуснал!
    Ало, академици!
    Вижте си професорите, бре!!! 
    Нищо лично бивши колеги от академията!
    Нищо лично г-н генерал-майор Дочев!

    *-снимка архив на ТV On Air


Няма коментари:

Публикуване на коментар